divendres, 25 de setembre del 2020

dilluns, 21 de setembre del 2020

 

PLA D’ACTUACIÓ

PER AL CURS 2020-2021

EN EL MARC DE LA PANDÈMIA

PER COVID-19
09 de setembre de 2020  PLA D‘ACTUACIÓ PER AL CURS 2020/2021 DE LA LLAR D’INFANTS “ELS PATUFETS” DE BOTARELL

 

1-    Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de confinament parcial o tancament del centre.

En aquest cas la Llar mantindrà relació amb les famílies a través de correu electrònic i/o del blog de la llar.

 

 

2-    Organització de grups d’alumnes, professionals i espais.

 

Criteris de configuració dels grups: Per edats

Nombre màxim d’alumnes que podem tenir: 30 alumnes

Espais disponibles 2 unitats, amb 3 aules.

Matriculats curs 2020-2021:

 P-1: 6 nens

 P-2: 10 nens

Professionals:

-1 mestra d’educació infantil- Directora i tutora de P-2

-2 educadores de grau superior tutores de P-1 i P-0

-1 educadora de suport

 

Grups

Nombre d’alumnes

Professorat estable

Altres docents

Personal d’atenció educativa que intervé

Personal d’atenció educativa que intervé puntualment

Espai estable

P-0

0

Núria

Esther

-

-

Aula P0

P-1

6

Sandra

Esther

-

-

Aula P1

P-2

10

Míriam

Esther

-

-

Aula P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-    Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides.

Com que, a la nostra llar els alumnes matriculats, de moment, no arriben a 20 infants i segons noves informacions d’ensenyament “a la Llar d'infants d'un poble petit es poden barrejar alumnes de diferents edats per fer un grup estable, sempre que no s'arribi a 20 infants”,  podem fer grup estable, a l'hora de les entrades i sortides, del pati, del menjador, ...

 

Per la qual cosa, l'hora d'entrada i de sortida dels infants, de moment, serà la mateixa per a tothom a partir del dilluns 14 de setembre:

 

                Entrada 8:30 h

                Sortides: 12:00 h - 15:00 h - 17:00 h

 

En cas de que al llarg del curs els matriculats arribin a 20 infants ja farem els canvis pertinents.

 

 

4-    Organització de l’espai d’esbarjo.

Com que els alumnes matriculats, de moment, no arriben a 20 infants i segons noves informacions d’ensenyament “a la Llar d'infants d'un poble petit es poden barrejar alumnes de diferents edats per fer un grup estable, sempre que no s'arribi a 20 infants”,  podem fer grup estable, a l'hora del pati i sortir tots a la mateixa hora i al mateix espai.

 

5-    Relació amb la comunitat educativa.

-       Les sessions del consell escolar es faran en format telemàtic sempre que sigui possible i farem una reunió per trimestre.

-       Les reunions de grups no es faran presencialment, tota la informació la farem arribar per correu electrònic o via telemàtica.

-       Les reunions amb les educadores les farem presencialment, amb mascareta i distanciament, perquè només són 4 educadores.

-       Les reunions individuals amb les famílies les farem telefònicament o per correu electrònic.

 

6-    Servei de menjador.

Atès que disposem d’un espai suficient de menjador en relació amb el nombre d’alumnes usuaris, es mantindran els horaris i espai de menjador del curs passat.

 

7-    Extraescolars i acollida

Aquest any  no donem aquests serveis per falta d’interessats.

 

 

 

 

 

 

8-    Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19

 

CASOS POTENCIALS

ESPAI HABILITAT PER A L’AÏLLAMENT

PERSONA RESPONSABLE DE REUBICAR L’ALUMNE I CUSTODIAR-LO FINS QUE VINGUIN A BUSCAR-LO

PERSONA RESPONSABLE DE TRUCAR A LA FAMÍLIA

PERSONA RESPONSABLE DE COMUNICAR EL CAS ALS SERVEIS TERRITORIALS

P-0

P-1

P-2

Despatx

Docent que el té a l’aula en el moment de la detecció

Tutora o docent que el té en el moment de la detecció

Directora o tutora

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMENTS DE CASOS

 

ALUMNE

DIA I HORA DE LA DETENCCIÓ

EXPLICACIÓ DEL PROTOCOL SEGUIT I OBSERVACIÓ

(Nom persona que ha fet l’actuació i qui ha vingut a buscar-lo)

PERSONA DE SALUT AMB QUI ES MANTÉ EL CONTACTE I CENTRE D’ATENCIÓ PRIMARIA

PERSONA REFERENT DEL CENTRE PELS CONTACTES AMB SALUT (mantindrà el contacte amb salut i farà seguiment del cas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

9-    Pla de treball del centre educatiu en confinament

En cas de confinament mantindrem el contacte amb les famílies i els alumnes mitjançant correu electrònic.

 

 

 

10- Pla de neteja

 

PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ

-Utilitzeu només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la barreja de productes incompatibles pot provocar intoxicacions.

- La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia dels desinfectants.

- Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures de precaució indicades.

- Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, sales de reunions amb reunions successives, menjadors amb diferents torns, zones d’elevada freqüència de pas i recepció, etc.

- La ventilació es tant important com la neteja en especial on hi ha presència continuada de persones.

 

 

V = Ventilació        ND = Neteja i desinfecció        N = Neteja

 

Abans de cada ús

Després de cada ús

Diàriament

>1 vegada al dia

Setmanalment

comentaris

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS

Ventilació de l’espai

 

 

 

V

 

Mínim 10 minuts 3 vegades/dia

Manetes i poms de portes i finestres

 

 

 

ND

 

 

Baranes i passamans, d’escales i ascensors

 

 

 

ND

 

 

Superfície de taulers i mostradors

 

 

 

ND

 

 

Cadires i bancs

 

 

 

ND

 

Especialment en les zones que contacten amb les mans

Grapadores i altres utensilis d’oficina

 

 

 

ND

 

 

Aixetes

 

 

 

ND

 

 

Ordinadors, sobretot teclats i ratolins

 

 

 

ND

 

 

 

Material electrònic: netejar amb un drap humit amb alcohol propílic 70º

Telèfons i comandaments a distància

 

 

 

ND

 

Interruptors d’aparell electrònics

 

 

 

ND

 

Fotocopiadores

 

 

 

ND

 

 

 

V = Ventilació        ND = Neteja i desinfecció        N = Neteja

 

Abans de cada ús

Després de cada ús

Diàriament

>1 vegada al dia

Setmanalment

comentaris

AULES I ESPAIS DE JOCS INTERIORS

Ventilació de l’espai

 

 

 

V

 

Mínim 10 minuts 3 vegades/dia

Superficies o punts de contacte freqüent amb les mans

 

 

 

ND

 

 

Terra

 

 

 

ND

 

 

Materials de jocs

 

N

ND

 

 

També si hi ha un canvi de grup d’infants

 

Les joguines de plàstic dur poden rentar-se al rentaplats.

Joguines de plàstic

 

N

ND

 

 

Joguines de roba

 

 

ND

 

 

Rentadora >60º

MENJADOR

Ventilació de l’espai

 

 

 

V

 

Mínim 10 minuts 3 vegades/dia

Superficies on es prepara el menjar

ND

ND

 

 

 

 

Plats, gots, coberts,...

 

ND

 

 

 

Amb aigua calenta: rentats a elevada temperatura. Sense aigua calenta:desinfecció en dilució de lleixiu al 0,1 %

Fonts d’aigua

 

 

 

ND

 

 

Taules, safates de trones

ND

ND

 

 

 

 

Taulells

 

ND

 

 

 

 

Utensilis de cuina

 

ND

 

 

 

 

Taules per a usos diversos

ND

ND

 

 

 

 

Terra

 

 

 

ND

 

 

 

V = Ventilació        ND = Neteja i desinfecció        N = Neteja

 

Abans de cada ús

Després de cada ús

Diàriament

>1 vegada al dia

Setmanalment

Comentaris

LAVABOS, DUTXES, ZONES DE CANVI DE BOLQUERS

Ventilació de l’espai

 

 

 

V

 

Mínim 10 minuts 3 vegades/dia

Canviadors

 

ND

 

 

 

 

Orinals

 

ND

 

 

 

 

Rentamans

 

 

 

ND

 

Especialment després de l’ús massiu i sempre al final de la jornada.

Inodors

 

 

 

ND

 

Terra i altres superfícies

 

 

 

ND

 

Dutxes

 

ND

 

 

 

 

Cubells de brossa, bolquers o compreses

 

 

ND

 

 

 

ZONES DE DESCANS

Ventilació de l’espai

 

 

 

V

 

Mínim 10 minuts 3 vegades/dia

Bressols i llits

 

 

ND

 

 

 

Fundes de matalàs i de coixí

 

 

 

 

Rentat a 60º

També quan canvia l’infant que l’utilitza

Mantes

 

 

 

 

Rentat a 60º

Terra

 

 

ND

 

 

També si hi ha un canvi de grup d’infants

Altres superfícies

 

 

ND