dimecres, 30 de gener del 2019

divendres, 25 de gener del 2019

Avui a la classe de les Tortugues hem celebrat l'aniversari del PABLO que fa 2 ANYSMOLTES FELICITATS!!!

dilluns, 21 de gener del 2019


NOTA INFORMATIVA SOBRE LA DEDUCCIÓ A L’IRPF DE LES QUANTITATS SATISFETES A L’AJUNTAMENT PER LA CUSTÒDIA DELS FILLS DE MARES TREBALLADORES A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

D’acord amb l’article 81 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), les dones que treballin per compte propi o aliè, donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, tenen dret a una deducció de 1.200 euros per fill/a menor de tres anys, en la quota diferencial de l’esmentat impost.

D’acord amb el mateix article, podeu incrementar l’import d’aquesta deducció fins en 1.000 euros addicionals, per la satisfacció durant el període impositiu corresponent (en aquest cas, l’any 2018) de les despeses de custodia per mesos complets dels vostres fills, en l’escola municipal d’educació infantil de primer cicle “Llar d’infants Els Patufets”. La deducció dels imports pagats al 2018 respecte als fills que hagin complit els tres anys durant el mateix any 2018, també s’aplicarà, fins al mes anterior a aquell en que l’infant hagi tingut la possibilitat de començar el segon cicle d’educació infantil.

Per aquest motiu, i en compliment de les seves obligacions, l’Ajuntament presentarà en termini a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària una declaració informativa sobre els menors i les seves mares, i si s’escau també els pares, així com les despeses pagades durant l’any 2018 que donin dret a l’aplicació de l’increment de la deducció per maternitat.

En la mesura en que l’Ajuntament realitzarà aquesta declaració informativa, l’Agència Estatal de l’Administració Tributària hauria d’incloure la deducció en l’esborrany de la declaració de la renda. No obstant això, us recomanem que en el moment de realitzar-la i abans de la seva presentació, comproveu que s’han inclòs efectivament els imports pagats durant l’any 2018 a l’Ajuntament per la prestació d’aquest servei.

Atentament,

Montserrat De Anciola Moragas
Regidora d’Ensenyament i Cultura, i de Benestar social i família

Botarell, 16 de gener de 2019

dilluns, 14 de gener del 2019