dijous, 25 de març del 2021

 CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ EDUCACIÓ INFANTIL ( DE 0 A 3 ANYS)

CURS 2021-2022 


Preinscripció: Del 10 al 21 de maig de 2021, ambdós inclosos 

Publicació relació barems: 1 de juny 2021 

Termini reclamacions: Del 2 al 8 de juny del 2021, ambdós inclosos 

Publicació definitiva: 15 de juny de 2021 

Matriculació: Del 16 al 22 de juny de 2021 


A la pàgina web de l’Ajuntament de Botarell trobareu la sol·licitud de preinscripció que s’ha de presentar, de forma presencial a les oficines de l’ajuntament o per correu electrònic a ajuntament@botarell.cat. 

El formulari de sol·licitud ha d’anar acompanyat de la documentació següent: 

 Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers socials i Famílies. 

DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen. 

La Targeta Sanitària Individual (TSI) del nen o nena, si en disposa o la targeta de la mútua.

dimarts, 23 de març del 2021

A la classe de les Tortugues celebrem l'aniversari del

 LIAM que ha fet 2 ANYS MOLTES FELICITATS !!!

dimarts, 16 de març del 2021

 A la classe de les Tortugues celebrem l'aniversari de 

l'ARKAITZ que fa 2 ANYSMOLTES FELICITATS!!!

dimarts, 9 de març del 2021