dijous, 23 de juliol del 2020PLA D’ACTUACIÓ PROVISIONAL
PER AL CURS 2020-2021
EN EL MARC DE LA PANDÈMIA
PER COVID-19

23 de juliol de 2020PLA D‘ACTUACIÓ PROVISIONAL PER AL CURS 2020/2021 DE LA LLAR D’INFANTS “ELS PATUFETS” DE BOTARELL

1-    Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de confinament parcial o tancament del centre.
En aquest cas la Llar mantindrà relació amb les famílies a través de correu electrònic i/o del blog de la llar.


2-    Organització de grups d’alumnes, professionals i espais.

Criteris de configuració dels grups: Per edats
Nombre màxim d’alumnes que podem tenir: 30 alumnes
Espais disponibles 2 unitats, amb 3 aules.
Matriculats curs 2020-2021:
 P-1: 6 nens
 P-2: 10 nens
Professionals:
-1 mestra d’educació infantil- Directora i tutora de P-2
-2 educadores de grau superior tutores de P-1 i P-0
-1 educadora de suport

Grups
Nombre d’alumnes
Professorat estable
Altres docents
Personal d’atenció educativa que intervé
Personal d’atenció educativa que intervé puntualment
Espai estable
P-0
0
Núria
Esther
-
-
Aula P0
P-1
6
Sandra
Esther
-
-
Aula P1
P-2
10
Míriam
Esther
-
-
Aula P23-    Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides.
Al nostre centre només  tenim un únic accés d’entrada i de sortida, és per això que l’entrada es farà per grups de classe, amb un interval de 10 minuts entre aquests. L’ordre d’entrada serà el següent...


Grups
Hora d’entrada i sortida
P-0
Entrada: 8:50
Sortides: 12:10-15:10-17:00
P-1
Entrada: 8:30
Sortides: 11:50-14:50-16:50
P-2
Entrada: 8:40 Sortides:12:00-15:00-17:00


4-    Organització de l’espai d’esbarjo.
Atès que disposem d’un espai ampli de pati, sortiran tots els alumnes a l’hora establerta, esglaonadament, garantint l’agrupament per grups estables.

5-    Relació amb la comunitat educativa.
-       Les sessions del consell escolar es faran en format telemàtic sempre que sigui possible i farem una reunió per trimestre.
-       Les reunions de grups no es faran presencialment, tota la informació la farem arribar per correu electrònic.
-       Les reunions amb les educadores les farem presencialment, amb mascareta i distanciament.
-       Les reunions individuals amb les famílies les farem telefònicament o per correu electrònic.

6-    Servei de menjador.
Atès que disposem d’un espai suficient de menjador en relació amb el nombre d’alumnes usuaris, es mantindran els horaris i espai de menjador del curs passat.

7-    Extraescolars i acollida
Aquest any  no donem aquests serveis per falta d’interessats.


8-    Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19

CASOS POTENCIALS
ESPAI HABILITAT PER A L’AÏLLAMENT
PERSONA RESPONSABLE DE REUBICAR L’ALUMNE I CUSTODIAR-LO FINS QUE VINGUIN A BUSCAR-LO
PERSONA RESPONSABLE DE TRUCAR A LA FAMÍLIA
PERSONA RESPONSABLE DE COMUNICAR EL CAS ALS SERVEIS TERRITORIALS
P-0

P-1
P-2
Despatx
Docent que el té a l’aula en el moment de la detecció
Tutora o docent que el té en el moment de la detecció
Directora o tutoraSEGUIMENTS DE CASOS

ALUMNE
DIA I HORA DE LA DETENCCIÓ
EXPLICACIÓ DEL PROTOCOL SEGUIT I OBSERVACIÓ
(Nom persona que ha fet l’actuació i qui ha vingut a buscar-lo)
PERSONA DE SALUT AMB QUI ES MANTÉ EL CONTACTE I CENTRE D’ATENCIÓ PRIMARIA
PERSONA REFERENT DEL CENTRE PELS CONTACTES AMB SALUT (mantindrà el contacte amb salut i farà seguiment del cas)
.


9-    Pla de treball del centre educatiu en confinament
En cas de confinament mantindrem el contacte amb les famílies i els alumnes mitjançant correu electrònic.10- Pla de neteja

PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ
-Utilitzeu només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la barreja de productes incompatibles pot provocar intoxicacions.
- La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia dels desinfectants.
- Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures de precaució indicades.
- Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, sales de reunions amb reunions successives, menjadors amb diferents torns, zones d’elevada freqüència de pas i recepció, etc.
- La ventilació es tant important com la neteja en especial on hi ha presència continuada de persones.


V = Ventilació        ND = Neteja i desinfecció        N = Neteja

Abans de cada ús
Després de cada ús
Diàriament
>1 vegada al dia
Setmanalment
comentaris
ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS
Ventilació de l’espaiV

Mínim 10 minuts 3 vegades/dia
Manetes i poms de portes i finestresND


Baranes i passamans, d’escales i ascensorsND


Superfície de taulers i mostradorsND


Cadires i bancsND

Especialment en les zones que contacten amb les mans
Grapadores i altres utensilis d’oficinaND


AixetesND


Ordinadors, sobretot teclats i ratolinsNDMaterial electrònic: netejar amb un drap humit amb alcohol propílic 70º
Telèfons i comandaments a distànciaND

Interruptors d’aparell electrònicsND

FotocopiadoresNDV = Ventilació        ND = Neteja i desinfecció        N = Neteja

Abans de cada ús
Després de cada ús
Diàriament
>1 vegada al dia
Setmanalment
comentaris
AULES I ESPAIS DE JOCS INTERIORS
Ventilació de l’espaiV

Mínim 10 minuts 3 vegades/dia
Superficies o punts de contacte freqüent amb les mansND


TerraND


Materials de jocs

N
ND


També si hi ha un canvi de grup d’infants

Les joguines de plàstic dur poden rentar-se al rentaplats.
Joguines de plàstic

N
ND


Joguines de roba


ND


Rentadora >60º
MENJADOR
Ventilació de l’espaiV

Mínim 10 minuts 3 vegades/dia
Superficies on es prepara el menjar
ND
ND
Plats, gots, coberts,...

NDAmb aigua calenta: rentats a elevada temperatura. Sense aigua calenta:desinfecció en dilució de lleixiu al 0,1 %
Fonts d’aiguaND


Taules, safates de trones
ND
ND
Taulells

ND
Utensilis de cuina

ND
Taules per a usos diversos
ND
ND
TerraNDV = Ventilació        ND = Neteja i desinfecció        N = Neteja

Abans de cada ús
Després de cada ús
Diàriament
>1 vegada al dia
Setmanalment
Comentaris
LAVABOS, DUTXES, ZONES DE CANVI DE BOLQUERS
Ventilació de l’espaiV

Mínim 10 minuts 3 vegades/dia
Canviadors

ND
Orinals

ND
RentamansND

Especialment després de l’ús massiu i sempre al final de la jornada.
InodorsND

Terra i altres superfíciesND

Dutxes

ND
Cubells de brossa, bolquers o compreses


NDZONES DE DESCANS
Ventilació de l’espaiV

Mínim 10 minuts 3 vegades/dia
Bressols i llits


NDFundes de matalàs i de coixí
Rentat a 60º
També quan canvia l’infant que l’utilitza
Mantes
Rentat a 60º
Terra


ND


També si hi ha un canvi de grup d’infants
Altres superfícies


ND

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada